J.XN-8 南江邮政局加盖“暂作人民邮资”邮票

(1)黑字/ 1分,草绿。
(2)黑字/ 2分,桔黄。

1949年12月。南江邮政局。木戳手盖。中华邮政重庆华南版孙中山像基数邮票。银圆。
注:部分原票上盖有紫色“南江”局名戳。

Comments (2)